Ekologická likvidace vozidel KIWEK METAL s.r.o. Mladějovice

Ekologická likvidace vozidel KIWEK METAL s.r.o. Mladějovice

 

 • Jsme autorizovanou firmou k ekologické likvidaci vozidel.
 • ZDARMA odtáhneme Vaše vozidlo ze vzdálenosti 15 km. Delší vzdálenosti dle dohody.
 • Ekologicky zlikvidujeme Váš starý vůz.
 • ZDARMA vystavíme Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.
 • ZDARMA vystavíme Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.
 • ZDARMA ekologicky zlikvidujeme Vaše kompletní vozidlo!

 

Vykoupíme od Vás všechny typy nákladních a speciálních vozidel, přívěsů, návěsů, autobusů apod. k ekologické likvidaci.

Co to znamená autorizovaná firma?

Podle zákona o odpadech každý původce a vlastník odpadu (čímž je i vlastník vozidla určeného k likvidaci) zodpovídá za to, že předá odpad (autovrak) pouze osobě oprávněné nakládání s odpady, resp. k nakládání s nebezpečnými odpady.

Naší firmě udělil Krajský úřad Olomouckého kraje souhlas ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech:

 

 1. k provozování zařízení ke sběru a zpracování autovraků
 2. k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů
 3. s provozním řádem zařízení.

 

Dále jsme registrování do systému Ministerstva životního prostředí MA ISOH, do systému České informační agentury životního prostředí CENIA, do systému Státního fondu životního prostředí ČR v Programu na podporu systému nakládání s autovraky.

 

Tuto skutečnost si můžete ověřit na stránkách Olomouckého kraje, Ministerstva životního prostředí ČR, SFŽP, CENIA.

Pokud se tedy rozhodnete zlikvidovat své vozidlo, obraťte se na naši firmu a zajistíme Vám:

 • vaše vozidlo bude opravdu ekologicky zlikvidované
 • jednáte přímo s autorizovanou firmou
 • nevystavujete se riziku, že předáte vozidlo osobám, které nemají opravnění nakládat s autovraky (různí překupníci, odtahovky a osoby tvářící se jako autorizované, kteří Vám pouze nabízejí, že "zajistí" ekologickou likvidaci)
 • zaručíme Vám, že Vaše vozidlo již nebude nikdy a nikde jezdit
 • vystavíme Vám veškeré doklady potřebné k vyřazení vozidla.

Pro vydání Potvrzení o převzetí autovraku je třeba:

 • Fyzická přítomnost vozu - autovrak je nutné dovést do našeho zařízení.
 • Předávající osoba musí mít doklad totožnosti (OP, pas). Jestliže se vlastník vozidla, který je uvedený v technickém průkaze, nemůže dostavit, je nutné, aby osoba předávající autovrak měla kromě svého dokladu totožnosti též plnou moc vlastníka vozidla jako souhlas k likvidaci vozidla.
 • Velký technický průkaz.


Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků obdržíte ihned po přejímce autovraku. S tímto dokladem a RZ (SPZ) auta můžete jít vozidlo odhlásit.

 

Co je autovrak?

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků má podle zákona za povinnosti bezúplatně převzít a vystavit potvrzení o převzetí autovraku - pokud je tento autovrak kompletní a je spolu s autovrakem předložen i velký technický průkaz.

Autovrak:

 • obsahuje všechny nutné části vozidla
 • obsahuje pouze 5ks, kol včetně kovových disků (nemusí mít pneumatiky)
 • neobsahuje části (díly) neschválené výrobcem a neobsahuje odpad nemající původ v předávaném autovraku

 

Co když autovrak není kompletní?

I při nekompletnosti autovraku bude, tento rovněž autovrak převzat do zařízení a vystaveno potvrzení o převzetí autovraku, to ale pouze za předpokladu, že spolu s autovrakem bude dodána karoserie s VIN číslem, motor a bude předložen i velký TP od vozidla.

 

Co s vozidlem v polopřevodu po 30.6.2015?

 

Vzhledem k novele zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích, upozorňujeme naše zákazníky na řešení problematiky tzv. polopřevodů (vozidlo bylo odhlášeno na nového majitele, ale dále již nebylo dohlášeno/přihlášeno/zaregistrováno). Vozidlo v tzv. polopřevodu není po 30. 6. 2015 možné již dále provozovat a zároveň není možnost polopřevod dokončit. Zanikla jeho způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a taktéž skončilo pojištění tohoto vozidla a vozidlo zaniklo.

 

Zánik vozidla dle výše uvedeného zákona však neznamená, že vozidlo zůstane bezprizorně stát někde na ulici nebo že si jej občan rozdělá nebo rozprodá na náhradní díly a zbytek odveze do výkupny kovů. V tomto okamžiku totiž nastupuje povinnost pro občana dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to sice v ustanovení, kde se hovoří, že každý kdo se zbavuje vozidla s ukončenou životností (autovraku) je povinen vozidlo odevzdat oprávněné osobě k ekologické likvidaci. V případě, že daný zákon poruší a s vozidlem naloží v jiném režimu (rozebere si jej na součásti), tak mu velmi reálně hrozí, že bude osloven státní správou (ČIŽP), aby doložil, jak vozidlo ekologicky zlikvidoval. Pokud občan toto nedoloží, vystavuje se sankci dle zákona o odpadech ve výši několika desítek tisíc korun.

Proto neváhejte a i po 30.6.2015 využijte našich služeb a nechte si své vozidlo řádně ekologicky zlikvidovat!!!

Nevíte co budete potřebovat? Zavolejte na telefonní číslo 602 740 401 a my Vám rádi poradíme.

 

V případě dotazů nebo objednávky odtahu vozidla volejte: 602 740 401

Aktuální nabídka autovrakoviště >>

 

Klikněte pro detail kde nás najdete

Vrakoviště a likvidace vozidel:

                    +420 602 740 401

                     vrakoviste@kiwek.cz

Kovošrot centrála Mladějovice:

                    +420 585 034 058

                            kiwekmetal@kiwek.czOtevírací doba:

Pondělí až pátek
Sobota
7.00 - 16.30
8.00 - 11.30Provozovatel:
KIWEK METAL s.r.o.
Mladějovice č.p. 94, 785 01 Šternberk

tel:
fax:
e-mail:

IČ:

DIČ:
585 034 058
585 034 059
kiwekmetal@kiwek.cz

25896458
CZ25896458


Úvod  .  O nás  .  Autovraky  .  Sběrny surovin  .  Ceník  .  Prodej  .  Aktuality  .  Kontakt


KIWEK METAL s.r.o. Mladějovice 94, 785 01 Šternberk . tel: 585 034 058 . fax: 585 034 059 . e-mail: kiwekmetal@kiwek.cz